Telekgerendás
VasútállomásRepülőtérJátszótérSzökőkút Hétszínvirág Óvoda és BölcsődeEvangélikus templomIfjúsági Centrum és Közösségi TérÖnkormányzati hivatalOrvosi rendelőMillecentenáriumi emlékligetLélekharangSzlovák tájházMűvelődési HázHelyi piacMűfüves pályaHelyi általános iskolaEgészségház
Akadálymentes weboldal
47-es főút szélesítése
Kezdőlap
Választások
Közérdekű adatok]
Önkormányzat]
Önkormányzati hivatal
Szlovák Önkormányzat
Közintézmények]
Civil szervezetek]
Dokumentumtár
E-ügyintézés
Információk]
Teleki Hírmondó
Képgaléria
Írjon nekünk
Keresés
Eladó ingatlanok községünkben
Telekgerendás Község Önkormányzata
5675. Telekgerendás, Dózsa György u. 13.
Tel.: 06-66-482-147
Fax: 06-66-482-122
E-mail: info@telekgerendas.hu

Aktuális pályázatok:
Összes pályázat


Gépjárműadóval kapcsolatos változás

2021. január 15.

Tájékoztatom, hogy 2021. január elsejétől hatályos adójogszabályok alapján a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság (NAV) fogja ellátni. A hatáskörváltozás miatt a gépjármű-üzembentartóknak (tulajdonosoknak) plusz teendőjük nincs.

Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adó összegéről, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról (bankszámlaszámról). 2022-től már csak azok kapnak értesítést a NAV-tól az éves adó összegéről, akiknél valami változás történt, például nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó összege csökkent.

Lényeges változás a gépjárműadó első részlete esetében, hogy - a korábbi március 15-ei fizetési határidő helyett - 2021. április 15-éig, a második részletet – változatlan időpontban - 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.

Itt hívom fel a figyelmet, hogy mindenki a gépjármű forgalmi engedélyében bejegyzett lakcímére fogja megkapni a határozatot, aki pedig elektronikus ügyintézésre kötelezett vagy rendelkezik ügyfélkapuval az a tárhelyére. Ha valaki nem veszi át a hivatalos levelet két sikertelen kézbesítést követően kézbesítettnek minősül a határozat, tehát a gépjárműadó előírása megtörténik.

A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél. 2021. január 1. napjától az új mentességet, szüneteltetést és adókedvezményt is a GJADO „adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető a NAV központi ügyfélszolgálatain.

A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni. A 2020. december 31-ig keletkezett hátralékot még Telekgerendás Község Önkormányzata 53300029-11047416-00000000 számú Gépjárműadó számlájára kell megfizetni. Az esetleges túlfizetéseket az önkormányzattól lehet visszaigényelni.

Az önkormányzati adóhatóság továbbra is élhet a végrehajtás lehetőségével, valamint a gépjármű forgalomból való kivonását is kezdeményezheti egy évi adótételt meghaladó tartozás esetén. A NAV a 2021. évtől keletkező egy évi gépjármű-adótartozás esetén kezdeményezheti a gépjármű forgalomból való kivonását. A befolyó bevételek a központi költségvetést illetik meg.

További információ a www.nav.gov.hu oldalon, valamint az ügyfélszolgálatokon.

© 2021 - telekegerendas.hu
Az aktuális oldalt: 365 alkalommal töltötték le